Vad innebär det att ha personlig assistans?

När man talar om personlig assistans så är det en form av tjänstt för personer som har en eller flera funktionsnedsättningar som har behov av att klara av sysslor i vardagen. Personlig assistans är även en individuell rättighet enligt svensk lagstiftning. Den syftar helt enkelt till att ge personer med funktionsnedsättningar möjligheten att ha ett liv som är så självständigt som möjligt. Du som har behov av en eller flera personliga assistenter, du kan kolla in www.ekensassistans.se. Med hjälp av en eller flera assistenter kan du få  möjlighet att leva ett liv som är anpassat efter dina individuella behov och önskemål.

Vad gör en personlig assistent?

Den person som anställs för att hjälpa dig med det du behöver hjälp med kallas just för personlig assistent. Vad en personlig assistent gör, det kan skilja sig mycket åt, beroende på vem det är de jobbar för. En assistent bör ha god kunskap om personens behov och önskemål, och att det finns en god kommunikation mellan assistenten och den som mottar assistansen. Många gångar handlar det om grundläggande behov som att äta, klä av och på, hygien samt annat. 

Personlig assistans är något som kan ges både i hemmet och på andra platser, som på jobbet eller i skolan. Det är upp till personen som har en funktionsnedsättning att bestämma vilka aktiviteter och sysslor som assistansen ska användas för, och hur mycket assistans som behövs.

20 Mar 2023