Så fungerar moderna tandimplantat

Om du skadar tänderna eller tappar tänder, så är ett populärt alternativ att ersätta dem med tandimplantat. Läs våra tips om tandimplantat. Det är varken kul eller lätt att leva utan en eller flera tänder. Dels påverkar det ju utseendet, dels är det svårare att tugga. Fördelen med dagens moderna tandimplantat är att de är så bra att man varken ser eller känner någon skillnad mellan tandimplantatet och de egna tänderna.

Vad är ett tandimplantat?

Tandimplantat är en konstgjord tand på en skruv kan man säga. Man fäster titanskruvar direkt i käkbenet som man sedan skruvar fast en konstgjord tand på. Materialet, titan är bra på det sätt, efter som det har en unik förmåga växa samman med käkbenet. Tanden i sig, tillverkas av titan eller zirkonium med ett ytskikt av porslin som formats och färgats för att passa in med övriga tänder.

Ska man välja tandimplantat eller löständer?

Tandimplantat har en stor fördel och det är att de sitter fast. Du behöver inte oroa dig att de ska lossna och de är också lättare att tugga med än vad det är med till exempel löstagbara proteser eller bryggor. Tandimplantat blir även mer en naturlig del av din mun.

Vem kan få tandimplantat?

I stort vem som helst kan få tandimplantat. Dock är det ett måste att man har ett starkt och friskt käkben. På barn väntar man med implantat tills att deras käkben växt färdigt. Det gäller även att man har ett gott hälsotillstånd i allmänhet eftersom vissa sjukdomar och mediciner kan innebära en förhöjd risk för komplikationer. Man gör alltid en grundlig undersökning med en individuell bedömning inför att en patient ska få tandimplantat eller inte.

Hur sätts tandimplantat fast?

När man sätter fast ett tandimplantat så gör man det under kortare operation som utförs under bedövning. Man fäster implantatskruvarna i käkbenet och därefter låter man benet och titanskruven växa samman innan man fortsätter. Det kan ta ett par månader upp till ett halvår för denna process. Under tiden detta sker så får man tillfälliga löstagbara proteser att fylla ut tomrummet med. När implantatskruvarna har växt fast så fäster man de nya tänderna/tanden på skruven/skruvarna.

25 Aug 2020