LED teknologin är på frammarsch

Idag väljer allt fler bilägare att rusta upp sina fordon med extraljus. Vi märker att företagsbilar i betydligt större utsträckning än tidigare väljer att köpa in extraljusramper s.k led ramp för att underlätta vid körning under mörkertid. De populära led ramperna blir allt vanligare även i storstäderna vilket har att göra med att de E-klassade motorvägarna utanför våra städer ofta saknar belysning.

Led teknikens framfart har även resulterat i att utryckningsfordon av olika slag börjat investera i varningsramper även kallat blixtljusramp. Dessa special ramper är vanliga bland bilbärgningsföretag som slår på blixtljusen under utryckning. Ett vanligt problem med blixtljusramper är att de flesta modellerna inte är godkända för att användning på allmänna vägar då de saknar rätt certifering och uppfyller därmed inte kraven från vägverket.

Många återförsäljare uppger produktspecifikationer i sina butiker som är direkt felaktiga vilket skapar stora problem för de företag som köper produkterna.  Oftast sker misstaget p.g.a okunskap hos återförsäljaren som istället valt att lita blint på sin leverantör istället för att kräva underlag för detta. De flesta leverantörer i framförallt Kina har dålig kunskap kring våra svenska lagar och regler och därför är det viktigt att man satsar på blixtljusramper av kändare varumärken.

16 Sep 2016